Författarkväll med Kristian Gerner
Kristian Gerner

Sovjetunionens skendöd: Ryssland och Ukraina

Biljettsläpp: 8 september på Hjärups bibliotek |Tel. bokning 046-251594 

Entré: 70:- | Entré för Hjärups byalags medlemmar 40:-

Kristian Gerner, en av Sveriges ledande kännare av Sovjet och Ryssland, besöker biblioteket och förklarar hur det gick till när Sovjetunionen löstes upp – och hur Vladimir Putin har återupplivat den sovjetiska polisstaten. Gerner berättar utifrån sina böcker och många resor i Ryssland under Putins regim, och ger en historisk inblick i Ryssland och Ukraina, med dagens händelser som utgångspunkt. 

Kristian Gerner är professor emeritus i historia vid Lunds universitet och specialiserad på Öst- och Centraleuropa.

Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun och Hjärups Byalag

Foto: Claes Henrik Hedberg

Språk