Sommarboken
Sommarboken 1 juni - 31 augusti

Var med i Sommarboken och få en bok!

Hur? Skriv om fyra böcker du läst under sommaren.
När? Lämna in häftet på biblioteket senast 31 augusti. Man kan lämna in ett häfte per person.
Varför? Du får en egen bok. Biblioteket får dina boktips.

Sommarboken är för alla åldrar!

Välkommen in på biblioteket och hämta ditt Sommarbokenhäfte från den 1 juni.

Språk