Bokresan 0-6 år

Bokresan 0-6 år

Följ med på en fantastisk resa i barnböckernas värld!

Låna våra spännande väskor med fantasieggande och språkutvecklande innehåll på Staffanstorps och Hjärups bibliotek! Väskorna har olika teman och riktar sig till barn mellan noll till sex år och vuxna i deras närhet. Se alla väskor här 

Vissa av väskorna finns för läsande och lek på ditt BVC. 

I foldern om Bokresan får du tips och råd om högläsning och kan läsa mer om innehållet i väskorna. Hämta foldern på ditt bibliotek.  

Bokresan är ett samarbete mellan biblioteken, Resurscentrum - barn och familj och Barnhälsovården i Staffanstorps kommun. Projektet har fått stöd av Region Skåne.

 

Search the catalogue

Language