För förskola och skola

Här hittar du som arbetar på förskola eller skola information om vilka tjänster biblioteken erbjuder.

Du som arbetar i förskola eller grundskola i Staffanstorps kommun kan få ett särskilt lånekort. 

Lånebestämmelser för förskoleavdelningar och personal i skola

Du som arbetar på en förskola i Staffanstorps kommun kan få ett lånekort för förskolan. Lånekortet är knutet till din avdelning och avdelningen kan bara ha ett kort. 

Du som arbetar på en grundskola i Staffanstorps kommun kan få ett lånekort för skolpersonal. Kortet är personligt och är alltså inte knutet till en särskild klass. 

Att låna böcker och annat material är gratis. Lånekort för förskola och skola får inte användas till att låna böcker för privat bruk.  

För att få ett fysiskt lånekort och PIN-kod behöver du komma till Staffanstorps eller Hjärups bibliotek. 

Lånetid

Lånetiden för barn- och ungdomsmedier är sex veckor med lånekort för förskola och skola. 

Om du vill ha meddelanden om när det är dags att lämna tillbaka böcker kan du registrera en e-postadress hos oss.  

Reservation 

Det är gratis att reservera. Om du har ett lånekort med PIN-kod kan du själv reservera via Mina sidor på webbplatsen. 

Borttappat material

Borttappat eller skadat material ska ersättas av förskolan eller skolan.

Meröppet

Förskolor och skolpersonal kan registrera sig för meröppet på Hjärups bibliotek. Meröppet innebär att du kan besöka biblioteket under obemannade öppettider för att låna och återlämna. Läs mer här.

Förskolor och skolor är välkomna besöka biblioteken i Staffanstorp och Hjärup. Vi plockar gärna ihop böcker och andra medier med eller utan tema. Kontakta ditt bibliotek en vecka före upphämtning av bokbeställningar. 
  
Barnbibliotekarierna hjälper gärna till med att ge boktips efter ålder eller tema.

Varje termin erbjuder biblioteken aktiviteter riktade till förskolebarn som sagostunder och teater. Ett programblad skickas ut i början av varje termin till förskolor. Aktiviteterna har begränsat antal platser och bokas på respektive bibliotek. 
 

Förskolor kan låna temapåsar. I temapåsarna finns en blandning av bilderböcker, faktaböcker, spel och figurer. Lånetiden är sex veckor. 
  
Här hittar du våra temapåsar

Förskolor kan beställa kapprumspåsar till sina avdelningar. Kapprumspåsar innehåller barnböcker som föräldrar kan låna hem från förskolan. Det är ett enkelt och roligt sätt att uppmuntra till läsning hemma. Rekommendationen är att förskolorna har en utvald plats med krokar och skylt i kapprummet där föräldrar tydligt kan se påsarna. Biblioteket ansvarar för böckerna och förskolan blir inte ersättningsskyldig om någon bok försvinner eller skadas. Kontakta biblioteket för mer information.

Förskolor och förskoleklasser kan beställa Resurscentrums språkpåsar till modersmålstödjande pedagogisk verksamhet. I varje språkpåse finns böcker på barnets modersmål och motsvarande böcker på svenska. Tanken med språkpåsarna är att böckerna på barnets modersmål läses i hemmet, medan de svenska titlarna läses på förskolan eller i klassrummet. Här ser du vilka språk som finns tillgängliga: 

 

 
Beställ språkpåsar genom att maila: evelina.breslin@staffanstorp.se  

Lämna dina önskemål om titlar och språk, eller ange barnets ålder och språk för att få ett anpassat urval.  

Påsarna kan skickas internt till kommunala förskolor och skolor eller hämtas på biblioteken i Staffanstorp eller Hjärup. Fristående förskolor och skolor hämtar språkpåsar på biblioteken. 

Förskolor och skolor får gärna använda biblioteket för att ställa ut saker som barnen och eleverna har gjort. Det kan till exempel vara teckningar eller skulpturer.  
 
Kontakta ditt bibliotek för bokning.

Folkbiblioteken är ett komplement till skolbiblioteken. Vi erbjuder följande tjänster för grundskolan: 

 

  • Bokbeställningar på olika teman på förfrågan. Kontakta ditt bibliotek en vecka före upphämtning av bokbeställningar.
  • Gruppuppsättningar av kapitelböcker som skolpersonal kan låna.(Länk till lista på kapitelböcker i katalogen) Placering Barnpool  
  • Lånekort för skolpersonal, med förlängd lånetid. 
  • Biblioteksbesök med biblioteksintroduktion och bokgåva för alla i årskurs 1. 
  • Bokprat för mellanstadiet på förfrågan.
  • Kontakta biblioteken för mer information.

Boktips om barn och läsning

248855
Av: Heimer, Maria
168690
Av: Körling, Anne-Marie
229171
98374
Av: Gustavsson, Per
222382
Av: Önnerfält, Klara
142642
Av: Heimer, Maria
11587
Av: Hasselbaum, Inger
130604
Av: Wedenmark, Christina
26179
Av: Kohkoinen, Annette
53189
20347
Av: Dominkovic, Kerstin
33092
Av: Körling, Anne-Marie
139887
Av: Heimer, Maria

Språk

Sök