Läsa på flera sätt

Läsa på flera sätt

Det finns många olika sätt att läsa på. Vi på biblioteken hjälper gärna till att hitta ett sätt som passar dig. Det finns exempelvis lättlästa böcker, talböcker och böcker med stor stil.

E-böcker och e-ljudböcker

Många av de böcker som finns i bokhyllorna på biblioteket, finns också som e-böcker eller e-ljudböcker. Det är böcker som du kan låna och läsa digitalt via din dator, surfplatta eller mobiltelefon. E-böcker och e-ljudböcker får alla låna. Läs mer om e-böcker och e-ljudböcker

Ljudböcker

Ljudböcker är inlästa böcker som alla får låna. Ljudböcker finns som CD eller MP3. Ljudböckerna har samma lånetid som vanliga böcker. 

Talböcker/DAISY-böcker

Om du har en läsnedsättning som hindrar dig från att läsa vanliga tryckta böcker kan du låna talböcker. Läsnedsättningen kan till exempel vara en synnedsättning, lässvårigheter såsom dyslexi eller en diagnos som gör det svårt att läsa text. Av upphovsrättsliga skäl får alla inte låna talböcker. Som talbokslåntagare kan du antingen låna fysiska talböcker från biblioteket, eller lyssna via din dator, surfplatta eller mobiltelefon.  Det finns också särskilda Daisy-spelare som du tillfälligt kan låna från biblioteket. För att kunna lyssna på talböcker behöver du kontakta oss på biblioteket och bli registrerad som talbokslåntagare.

Läs mer om talböcker på Legimus

Lättlästa böcker

Det finns lättlästa böcker om du vill läsa kortare texter som är lätta att förstå. Bibliotekets lättlästa böcker finns i olika svårighetsgrader. Lättlästa böcker finns för både barn och vuxna.  

Böcker med stor stil

Om du vill läsa tryckta böcker men behöver större text för att kunna se bokstäverna ordentligt kan du låna böcker med stor stil på vuxenavdelningen.  

Taktila bilderböcker 

För barn med synnedsättning finns taktila bilderböcker. Taktila bilderböcker har oftast en bilderbok som förlaga. I den taktila bilderboken är bilderna avskalade, linjer och ytor är upphöjda och färgerna kontrastrika. 

Teckenspråk och TAKK 

Barnböcker på teckenspråk finns i DVD-format och lånas som vanliga böcker. Det finns också böcker med tecken som stöd för hörande barn. På bibliotekets Äppelhylla finns det böcker för och om barn med funktionsvariation.

Sök

Språk