Sommarboken - Läs tre, få en!
Sommarboken för alla 0-100 år, 1 juni-31 augusti

Var med i Sommarboken och få en bok!

 

Hur? Skriv om tre böcker du läst under sommaren.

När? Lämna in häftet på biblioteket senast 31 augusti. Storläsaren kan lämna in två häften.

Varför? Du får en egen bok. Och vi får dina boktips.

Sommarboken är för alla åldrar!

 

Välkommen in på biblioteket och hämta ditt Sommarbokenhäfte från den 1 juni.

Språk