Låneregler

Här finns regler som gäller när du lånar böcker och andra medier på biblioteken i Staffanstorp och Hjärup.

Lånekort 

Du behöver ett lånekort för att låna böcker och andra medier från biblioteken.  
Första gången du skaffar ett lånekort är det gratis.  

Om du är under 18 år behöver din vårdnadshavare ge sitt godkännande genom att fylla i en förbindelseblankett på biblioteket och legitimera sig. 

Lånekortet är en värdehandling. Innehavaren av kortet (vårdnadshavare för barn och unga under 18 år) ansvarar för alla lån som görs på kortet. 

Hör av dig till biblioteket om du blir av med ditt kort, så att kortet kan spärras. Ett nytt lånekort kostar 25 kronor. 

Låntagarregister och sekretess 

På Staffanstorps och Hjärups bibliotek använder vi dina personuppgifter för att du ska kunna låna och göra andra biblioteksärenden. 

Behandlingen av personuppgifterna bestäms av dataskyddsförordningen (GDPR), som gäller i EU. Dina lån är sekretessbelagda och när du lämnar tillbaka lånen försvinner alla uppgifter om dem från vårt system. Du kan välja att spara din lånehistorik. 

Lånetid 

 • 4 veckor är normal lånetid 
 • 14 dagar vid reservationskö 
 • 14 dagar för tidskrifter och tv-serier 
 • 14 dagar för 14-dagarslån (kan ej lånas om eller reserveras) 
 • 7 dagar för barnfilmer (lånas av vuxen) 
 • 7 dagar för spelfilm för vuxna 
 • 7 dagar för tv-spel (lånas av vuxen) 
 • Lånetid på fjärrlån bestäms av utlånande bibliotek 

Kvitto 

Du får ett kvitto med återlämningsdatum när du lånar. 
Återlämningsdatumet på kvittot gäller även om du inte har tagit emot någon övertidsvarning via e-post. 

Förseningsavgifter 

 • 2 kronor per vuxenmedia per dag (inklusive tidskrifter)
 • 5 kronor per dag för fjärrlån
 • 5 kronor per dag för 14-dagarslån 
 • 5 kronor per dag för barn- och vuxenfilmer 
 • Barnmedia har ingen förseningsavgift (förutom barnfilm). 
 • Förseningsavgiften blir som mest 200 kronor vid ett och samma tillfälle när du lämnar tillbaka försenade medier. 
 • Om du har en skuld som är 100 kronor eller mer spärras ditt lånekort. 

Omlån

Du kan göra omlån högst två gånger.  Låna om på bibliotekets webbplats (pinkod behövs) eller kontakta oss för omlån. Det går inte att låna om medier som är reserverade eller 14-dagarslån. 

Övertidsvarning via e-post 

Prata med bibliotekspersonalen om du vill ha övertidsvarning via e-post. Då skickas en påminnelse till dig några dagar före sista återlämningsdag. Kom ihåg att meddela biblioteket om du byter e-postadress. 

Påminnelser 

Om du inte lämnar tillbaka dina lån i tid skickar vi påminnelser via e-post och vanlig post. 14 dagar efter den tredje påminnelsen har skickats läggs en ersättningsavgift på ditt lånekort. Du kan bara betala avgiften på biblioteket. Ditt lånekort spärras tills skulden är betald. Observera att detta inte gäller institutioner.  

Reservation 

Det är gratis att reservera medier på biblioteken i Staffanstorp och Hjärup.  

Du kan själv reservera på vår webbplats (pinkod behövs). Du kan också kontakta biblioteket via e-post eller telefon så hjälper vi dig att reservera. När boken finns att hämta får du ett mejl eller brev från biblioteket. Hämta din reservation inom sju dagar.  

Fjärrlån 

Om en bok inte finns på biblioteken i Staffanstorp och Hjärup kan vi försöka låna in den från ett annat bibliotek. Om du studerar ska du vända dig till ditt högskolebibliotek i första hand.  

Ett fjärrlån kostar 10 kronor per bok även om du sedan inte hämtar ut det. Särskild taxa för utlandslån. Kopior av artiklar beställs till avgiften 100 kr per artikel. Max 5 pågående fjärrlån per låntagare.

Skadade eller borttappade medier 

Om medier som du har lånat blir skadat eller borttappat får du betala ett schablonbelopp: 

 • Vuxenlitteratur 300 kronor 
 • Ljudbok 250 kronor 
 • Litteratur för barn och unga 100 kronor 
 • Tidskriftsnummer 60 kronor 
 • Språkkurs 600 kronor  
 • Dvd-film 500 kronor  
 • Texthäfte till cd 50 kronor 
 • Tv-spel 500 kronor 
 • Fjärrlån 400 kronor eller mer om det utlånande biblioteket kräver det.

 

Sök

Språk