Sök

Språk

sv-se en-gb

Kura gryning på biblioteket

Måndag  den 11 november är det Kura gryning på både Staffanstorps och Hjärups bibliotek. I samband med Nordiska litteraturveckan uppmärksammar vi detta högläsningsevenemang och läser högt ur årets valda text som är Pippi Långstrump firar födelsedag. På båda biblioteken kl 9.00. Och på många bibliotek runt om i hela Norden.

Dessutom har vi enemanget Kura Skymning på Hjärups bibliotek samma dag kl 17.00. Då läser bibliotekarien högt ur Babettes gästabud av Karen Blixen. Detta är den text som är vald för våra vuxna besökare. Var med och Kura och lyssna till högläsning.

 

Staffanstorps bibliotek

Lördag den 9 november öppnar barnavdelningen på Staffanstorps bibliotek för besök cirka en timme senare än vanligt, klockan 11.10. Detta på grund av teaterföreställningen Hjältinnan av Basra med Teater JaLaDa. Läs mer om föreställningen i vårt programblad

E-böcker

Biblioteken i Staffanstorps kommun har ett kostnadstak per kvartal för utlån av e-böcker. När maxgränsen är nådd går det inte att låna fler e-böcker förrän nästa kvartal startar. 

Vid årsskiftet genomförde biblioteket en förändring just för att maxtaket inte ska nås alltför tidigt under en period. Vi kommer fortsatt att följa upp detta för att se hur vi på bästa sätt kan lösa tillgängligheten av e-böcker.

Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 blev den nya dataskyddsförordningen (GDPR) svensk lag. Lagen reglerar hur företag och organisationer får behandla personuppgifter. Den nya dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL). För mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, se Biblioteken i Staffantorps kommuns personuppgiftspolicy.

Logga in

E-böcker har 28 dagars lånetid och det finns en begränsning på 1 lån per vecka och låntagare.


Projektmedel

Under åren 2018-2020 fördelar Statens Kulturråd bidraget stärkta bibliotek på regeringens uppdrag, med syftet att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Biblioteken i Staffanstorps kommun har tidigare fått medel för att skapa ett sagorum i barnavdelningen på Staffanstorps bibliotek, samt för att för att genomföra en satsning på ungdomsverksamheten, med fokus på delaktighet.

Sommaren 2019 fick vi medel för att öka tillgängligheten och jobba med tilltalet i bibliotekens lokaler. Det är ett omfattande arbete som kommer att löpa över tre år. Vi kommer att luta oss mot expertis på området, men också mot resultaten från den brukarundersökning som genomfördes på Staffanstorps bibliotek under höst/vinter 2018. Följ oss gärna på resan mot större tillgänglighet. Biblioteken tillhör er – er åsikt är viktig!