Språk

sv-se en-gb

Hyresgästföreningen informerar på Hjärups bibliotek

Dan Knutsson, förhandlare på Hyresgästföreningen, informerar om hyresgästens skyldigheter och ansvar och om hur hyror förhandlas fram. 

Tisdag 21 januari kl. 18.00 på Hjärups bibliotek. Fri entré | Förboka din plats.

Arr: Biblioteken i Staffanstorps kommun och Hyresgästföreningen Region Södra Skåne

Filmklubben i Staffanstorp

Filmklubben i Staffanstorp börjar den 22 januari kl. 17.00. Fråga på biblioteket i Staffanstorp vilken film som ska visas. Det är fri entré och ingen föranmälan till filmvisningen. Filmvisningen är 22 januari, 2 mars, 17 mars och 22 april.

Plats: Medborgarhuset, Blekingevägen 1. Ingång Vesum,

Arr: Biblioteket i Staffanstorps kommun, SPF Club 230 och PRO.

Skånetrafiken informerar om sitt nya biljettsystem

Den 14 december bytte Skånetrafiken biljettsystem. Den 30 januari kl 18.00 kommer Kevin Brandt-Leander från Skånetrafiken och informerar om deras nya biljettsystem.

På Hjärups bibliotek | Ingen föranmälan | Fri entré

E-böcker

Biblioteken i Staffanstorps kommun har ett kostnadstak per kvartal för utlån av e-böcker. När maxgränsen är nådd går det inte att låna fler e-böcker förrän nästa kvartal startar. Vi har nu nått maxgränsen för innestående kvartal, men från och med den 1 januari 2020 börjar ett nytt kvartal och det ska gå bra att låna igen.

E-böcker har 28 dagars lånetid och det finns en begränsning på 1 lån per vecka och låntagare.


Projektmedel

Under åren 2018-2020 fördelar Statens Kulturråd bidraget stärkta bibliotek på regeringens uppdrag, med syftet att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Biblioteken i Staffanstorps kommun har tidigare fått medel för att skapa ett sagorum i barnavdelningen på Staffanstorps bibliotek, samt för att för att genomföra en satsning på ungdomsverksamheten, med fokus på delaktighet.

Sommaren 2019 fick vi medel för att öka tillgängligheten och jobba med tilltalet i bibliotekens lokaler. Det är ett omfattande arbete som kommer att löpa över tre år. Vi kommer att luta oss mot expertis på området, men också mot resultaten från den brukarundersökning som genomfördes på Staffanstorps bibliotek under höst/vinter 2018. Följ oss gärna på resan mot större tillgänglighet. Biblioteken tillhör er – er åsikt är viktig!