Hoppa till innehåll
Politiskt utmanande litteratur
31987
Av: Houellebecq, Michel
31263
Av: Jelinek, Elfriede
60415
Av: Gordimer, Nadine
50393
Av: Lindgren, Astrid
58196
Av: Lundqvist, Jesper
Av: Johansson, Bettina
Språk Språk
svenska svenska English English
Den förbjudna litteraturen
 
I alla tider har det skrivits litteratur som provocerat, skrämt, kittlat och utmanat läsarna. Litteraturens sprängkraft blir som allra tydligast i de fall då litterära verk förbjudits eller censurerats.


Med sin förmåga att vidga våra perspektiv genom att framställa verkligheten på nya och annorlunda sätt framstår litteraturen som ett hot mot etablerade system och vedertagna föreställningsmönster. När litteraturen är som bäst utmanar den rådande ordning.

Nedan ges exempel och lästips ur några litterära genrer som på olika sätt har utmanat den allmänna ordningen.


Politiskt utmanande litteratur

Bland den politiskt utmanande litteraturen kan nämnas Salman Rushdie vars bok Satansverserna brändes offentligt på många håll i världen. Ayatollah Khomeini utfärdade dessutom en dödsdom över författaren därför att han ansågs ha smädat islam.

Nadine Gordimers böcker var tidvis förbjudna i Sydafrika då de ifrågasatte apartheidsystemet och den ryska författaren Michail Bulgakov var många gånger illa ute i det sovjetiska klimatet.

Michel Houellebecq för fram en skarp samhälls- och civilisationskritik i sina verk och hävdar samtidigt litteraturens rätt bli bedömd på estetiska grunder, även då den formulerar politiskt inkorrekta ståndpunkter.


Bekännelselitteratur

En genre som ofta har ifrågasatts är den så kallade bekännelselitteraturen. Under 1970-talet utkom flera kvinnliga författare med självutlämnande självbiografiska verk. Bekännelselitteraturen har ofta satts i samband med 70-talets kvinnorörelse. Parollen löd "Det privata är politiskt" och de politiska strukturerna ansågs kunna avslöjas i skildringen av den privata sfären. Influensen kom från USA där Rädd att flyga (1973) av Erica Jong och  Kvinnorummet (1978) av Marilyn French utgjorde tidiga exempel.

Termen bekännelselitteratur fick snabbt en nedsättande klang och ansågs som en "låg" form av litteratur. Många författare, särskilt manliga, tog avstånd från genren. Bekännelselitteraturen har emellertid många sentida efterföljare och har kommit att starkt påverka och förnya den självbiografiska traditionen till både form och innehåll.


Den erotiska litteraturen

Ytterligare en litterär genre som ofta ansetts moraliskt tveksam är den erotiska litteraturen som emellertid har gjort stark come-back på senare år. Genren har en lång tradition från 1300-talets Decamerone till dagens utgivning.

 

Bekännelselitteratur
22547
Av: Stenberg, Birgitta
26411
16612
Av: Alfvén, Inger
15397
Av: Thorvall, Kerstin
6524
Av: Sveland, Maria
Erotisk litteratur
45254
Av: Vázquez Díaz, René
10887
Av: Sade, Donatien Alphonse François de
40828
Av: Curiol, Céline
18418
Av: Nin, Anaïs