Sök

Språk

sv-se

E-bok deckare

216702
Av: Lehtolainen, Leena
Utgivningsår: 2020
216711
Av: Sahlström, Cecilia
Utgivningsår: 2020
216348
Utgivningsår: 2020
216249
Av: Buchan, John
Utgivningsår: 2020
216243
Av: Anappara, Deepa
Utgivningsår: 2020
216195
Av: Whitehouse, Lucie
Utgivningsår: 2020
216119
Av: Björkander, Lena
Utgivningsår: 2020
216060
Av: Thorsén, Åke
Utgivningsår: 2020
215929
Av: Jones, Susanna
Utgivningsår: 2020
215881
Av: Lehtolainen, Leena
Utgivningsår: 2020

Logga in

E-böcker

ATT LÅNA E-BÖCKER

För att låna E-böcker måste du vara inloggad på webbplatsen. Du loggar
in
med ditt lånekortsnummer och din pinkod. Har du ingen pinkod så kan du få en

på biblioteket.

När du hittat boken du vill låna så klicka direkt på omslagsbilden eller på titeln.
Nu får du upp en ny sida och under den grå "Tipsa" rutan till höger så väljer du i vilket format du vill ladda hem boken. Tryck på länken EPUB (offline) om du vill ladda ner den till en läsplatta, dator eller telefon. Du behöver ha ett läsprogram installerat på din enhet.

LÄSPROGRAM
PC/Mac: Adobe Digital Editions
iPad/iPhone: Bluefire Reader
Android: Aldiko

Många böcker finns också tillgängliga för läsning direkt i din webbläsare, och kräver då ingen speciell programvara. Det heter då EPUB (online) detta format kräver att enheten är uppkopplad till internet.

Text i sökportlet