Sök

Språk

sv-se en-gb

E-bok deckare

212886
Av: Berghäll, Patrik
Utgivningsår: 2019
212912
Av: Thulin, Erik
Utgivningsår: 2019
212911
Av: Gustafsson, Maria
Utgivningsår: 2019
212921
Av: Ahrens, Anita
Utgivningsår: 2019
212953
Av: Tormalm, Ann-Mari
Utgivningsår: 2019
212807
Av: John, David
Utgivningsår: 2019
212713
Av: Taylor, C.L
Utgivningsår: 2019
212714
Av: Poveda, Pablo
Utgivningsår: 2019
212768
Av: Öberg, Hans-Olov
Utgivningsår: 2019
212674
Av: Christie, Agatha
Utgivningsår: 2019

Logga in

E-böcker

ATT LÅNA E-BÖCKER

För att låna E-böcker måste du vara inloggad på webbplatsen. Du loggar
in
med ditt lånekortsnummer och din pinkod. Har du ingen pinkod så kan du få en

på biblioteket.

När du hittat boken du vill låna så klicka direkt på omslagsbilden eller på titeln.
Nu får du upp en ny sida och under den grå "Tipsa" rutan till höger så väljer du i vilket format du vill ladda hem boken. Tryck på länken EPUB (offline) om du vill ladda ner den till en läsplatta, dator eller telefon. Du behöver ha ett läsprogram installerat på din enhet.

LÄSPROGRAM
PC/Mac: Adobe Digital Editions
iPad/iPhone: Bluefire Reader
Android: Aldiko

Många böcker finns också tillgängliga för läsning direkt i din webbläsare, och kräver då ingen speciell programvara. Det heter då EPUB (online) detta format kräver att enheten är uppkopplad till internet.

Text i sökportlet