Sök

Språk

Personuppgifter/GDPR

Biblioteken i Staffanstorps kommuns personuppgiftspolicy

Den 25 maj 2018 blev den nya dataskyddsförordningen (GDPR) svensk lag. Den reglerar hur företag och organisationer får behandla personuppgifter. Den nya dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL). Biblioteken i Staffanstorps kommun har därför upprättat en personuppgiftspolicy.

Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att du ska kunna utnyttja bibliotekets tjänster: låna, lämna tillbaka, reservera, använda bibliotekets digitala tjänster och använda det meröppna biblioteket. Vi behandlar också dina uppgifter för att kunna kontakta dig om dina lån och reservationer.

Det du lånar eller reserverar registreras men raderas när du har lämnat tillbaka lånen.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är ett avtal (låneavtalet). Om du inte har använt ditt bibliotekskonto på tre år raderas alla dina personuppgifter och kontot avslutas.

Kultur- och fritidsnämnden i Staffanstorp är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna men det är bibliotekens personal som utför den faktiska behandlingen.

Vilka rättigheter har du som registrerad låntagare?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag) Du kan begära att få tillgång till ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss.
Rätt till rättelse Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna inte stämmer.
Rätt till radering Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. Obs! Så länge du har pågående lån eller obetalda avgifter kan personuppgifterna inte raderas.

Om du tycker att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen i Staffanstorps kommun
046-25 11 00

Dataskyddsombud
Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom organisationen.
Kultur- och fritidsnämnden har utsett ett dataskyddsombud som nås via:
dataskyddsombud@staffanstorp.se

För mer information om dataskyddsförordningen, gå in på datainspektionens webbplats.

Logga in

Text i sökportlet