Sök

Språk

Skrivarworkshop

Ordningsregler för biblioteken i Staffanstorps kommun

Besökare ska uppträda på ett sådant sätt att omgivningen inte störs eller verksamheten hindras. Visa respekt för övriga besökande och bibliotekens personal.

Följs inte våra regler får man en tillsägelse. Vid andra tillsägelsen får man gå för dagen. Vid upprepade tillsägelser samt grova överträdelser så riskerar man att bli avstängd från biblioteket.

Läs ordningsreglerna här (pdf)

Logga in

Text i sökportlet