Sök

Språk

sv-se en-gb

Sökhjälp

Sök i katalogen

Om ditt sökord inte ger något resultat gör sökmotorn automatiskt en "fonetisk sökning", dvs en sökning på liknande begrepp. Det innebär att du får träff på titlar som innehåller ett ord som någorlunda matchar ditt sökord. Om du till exempel sökt efter en författare vars namn du inte vet hur man stavar eller transkriberar enligt gällande regler kan du skriva ungefärlig stavning, till exempel solsenisin. Då presenteras en träfflista som innehåller resultat som ligger nära denna stavning, till exempel Soljsjenitsyn. Denna funktion finns bara för enkel sökning.


I den sökrutan som du ser överst på varje sida söker du efter media i vår bibliotekskatalog.

Så här gör du en enkel sökning

 1. 1. Skriv in ett sökbegrepp i sökrutan, till exempel ett ord i titeln, författarens namn eller ett ämne. Det spelar ingen roll om du använder små eller stora bokstäver.
 2. 2. Klicka på Sök och resultatet visas i en träfflista 

  Du kan i enkel sökning specificera att ditt sökord är ett författarnamn eller en titel med de särskilda prefixen author och title. Följande exempel visar hur man använder dessa prefix:

  • author:larsson söker fram titlar till vilka larsson är angiven som upphovsman (tips: även översättare, inläsare m fl är betraktade som upphovsmän).

  • author:henning mankell söker fram titlar till vilka henning mankell är angiven som upphovsman.

  • title:hundar hittar titlar som innehåller ordet hundar
   (observera att det med "titel" avses även originaltitlar, undertitlar m m).

  • title:flickan elden hittar titlar som innehåller orden flickan och elden.   Så här gör du en utökad sökning

   Webbplatsen är försedd med funktionen "avancerad sökning".
   Med hjälp av denna kan du precisera din sökning och begränsa resultatet till exempelvis en särskild medietyp, ett visst utgivningsår eller ett särskilt språk.

   1. 1. Klicka på Utökad sökning. En sida med ett sidformulär öppnas.
   2. 2. Gör dina önskade inställningar. Du kan välja mellan följande begränsningar: medietyp, språk, kategori (fack- eller skönlitteratur) och målgrupp (barn- eller vuxenlitteratur). Du kan välja en av dem eller kombinera flera.
   3. 3. Skriv in sökord i fälten nedanför. Här kan du använda fritextsökning eller välja ett eller flera av de fält som pekar ut olika uppgifter.
   4. 4. Klicka på Sök.


     

    Mer sökhjälp

    Fritextsökning på enstaka ord

    T ex strindberg söker efter ordet strindberg oavsett om det ingår i författarnamnet, titeln eller någon anmärkning.

    Frassökning på flera ord

    Frassökning görs om du vet att orden står i en viss följd i t ex en titel. Ex: "strändernas svall".

    Flera ord

    En sökning på alex sommaräng är detsamma som en sökning på alex AND sommaräng.

    Trunkering - maskering

    Om du är osäker på hur ett ord stavas kan du ersätta ett tecken med ?.
    T ex alex s?hulman. Om du är osäker på fler bokstäver använder du *.
    T ex alex s*ulman. Det måste finnas ett tecken innan trunkeringstecknet.

    AND OR NOT

    hund AND katt (söker efter katalogposter som innehåller båda orden).

    hund OR katt (söker efter katalogposter som innehåller det ena av orden).

    hund NOT katt (söker efter katalogposter som innehåller hund men inte katt).

    Sökkoder

    Man kan också använda prefix för att specificera sökningen.

    author: författare (t ex author:"strindberg, august")

    title: titel (t ex title:"igelkottens elegans")

    classificationcode: klassifikation (t ex classificationcode:Ugg)

    language: språk (t ex language:swe)

    number: (t ex isbn-nr number:91-642-0347-6)

    publicationyear: utgivningsår (t ex publicationyear:2009 eller publicationyear:[2008 TO 2011] author:alex)

    shelfmark: hyllplacering (t ex shelfmark:"Hc SPÄNNING")

    subject: ämne (t ex subject:hästar)

    Medietyper

    Alla dessa söks med prefixet mediaclass:

    book bok (t ex mediaclass:book marklund)

    cdBook ljudbok (t ex mediaclass:cdBook marklund)

    daisy
    DAISY (t ex mediaclass:daisy steele)

    dvd
    dvd (t ex mediaclass:dvd publicationyear:2010)

    music
    musik både cd och dvd (t ex mediaclass:music zappa)

    periodical
    tidskrift (t ex mediaclass:periodical trädgård

Text i sökportlet