Hoppa till innehåll
Språk Språk
svenska svenska English English

För dig som studerar är biblioteket en central plats. Här finns en lättåtkomlig lärmiljö för dina studier.

På biblioteket kan du enkelt träffa andra studerande och få tillgång till vägledning, lokaler och tekniska funktioner som internet (även trådlöst), kopiering, scanning, utskrifter med mera. Arbetsplatser för grupparbeten eller enskilda studier finns liksom förstås litteratur i alla ämnen. Ibland kan du behöva särskild hjälp. Då kan vi stå till tjänst med kurser i bibliotekskunskap, bokning av bibliotekarie och plats att skriva tenta.

Grupprum i Staffanstorp
Du kan låna ett enskilt rum för grupparbeten eller mindre möten. Rummet finns i anslutning till barnavdelningen och har plats för upp till åtta deltagare. Rummet bokas och låses upp av personalen.

Bibliotekskunskap
Skolor kan få undervisning i grupp i bibliotekskunskap. Då ingår till exempel informations- och litteratursökning. Undervisningen, som är kostnadsfri, anpassas till skolans önskemål och till de behov de studerande har.

Boka en bibliotekarie
Om du behöver hjälp med att hitta information inom ett visst ämne kan du boka en bibliotekarie.
Tjänsten är tillgänglig alla vardagar.

Distanstuderande och tentamen
Studerar du på distans kan du använda vår läsesal, där finns även tillgång till trådlöst nätverk. Du har också möjligheten att få tentera här på biblioteket om din skola tillåter det. Vi ordnar med lokal och hantering av tentan. Däremot kan vi inte åta oss att vara tentavakt.