Språk

sv-se en-gb

Föredrag på Staffanstorps bibliotek

Kampen om kulturen på de skånska bruksorterna

Konstnären Kalle Brolin har i flera filmer behandlat hur två skånska industrier - kolgruvorna och sockerbruken - har format vårt landskap, vårt samhälle och vår kultur. Som en del i utbildningen bjuder studenter från Historiska institutionen vid Lunds universitet nu in Kalle Brolin att föreläsa om arbetarkulturen runt de skånska bruksorterna.

Föreläsningen är den 5/12 kl. 17.00 på Staffanstorps bibliotek. Gratisbiljetter släpps den 16/11. Telefonbokning: 046-251265.

Julpyssel på Hjärups bibliotek

Hjärups bibliotek anordnar julpyssel på lördagar i december för alla åldrar. Kl 10.00-12.00 är det framdukat i biblioteket. Lördag 7 december kan du pyssla julkort. Lördag 14 december är det dags för girlanger och vid sista tillfället den 21 december blir det snögubbe-pyssel. Fri entré | Ingen föranmälan | Alla åldrar.

E-böcker

Biblioteken i Staffanstorps kommun har ett kostnadstak per kvartal för utlån av e-böcker. När maxgränsen är nådd går det inte att låna fler e-böcker förrän nästa kvartal startar. 

Vid årsskiftet genomförde biblioteket en förändring just för att maxtaket inte ska nås alltför tidigt under en period. Vi kommer fortsatt att följa upp detta för att se hur vi på bästa sätt kan lösa tillgängligheten av e-böcker.

Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 blev den nya dataskyddsförordningen (GDPR) svensk lag. Lagen reglerar hur företag och organisationer får behandla personuppgifter. Den nya dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL). För mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, se Biblioteken i Staffantorps kommuns personuppgiftspolicy.

E-böcker har 28 dagars lånetid och det finns en begränsning på 1 lån per vecka och låntagare.


Projektmedel

Under åren 2018-2020 fördelar Statens Kulturråd bidraget stärkta bibliotek på regeringens uppdrag, med syftet att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Biblioteken i Staffanstorps kommun har tidigare fått medel för att skapa ett sagorum i barnavdelningen på Staffanstorps bibliotek, samt för att för att genomföra en satsning på ungdomsverksamheten, med fokus på delaktighet.

Sommaren 2019 fick vi medel för att öka tillgängligheten och jobba med tilltalet i bibliotekens lokaler. Det är ett omfattande arbete som kommer att löpa över tre år. Vi kommer att luta oss mot expertis på området, men också mot resultaten från den brukarundersökning som genomfördes på Staffanstorps bibliotek under höst/vinter 2018. Följ oss gärna på resan mot större tillgänglighet. Biblioteken tillhör er – er åsikt är viktig!