Sök

Språk

sv-se en-gb

E-böcker

Biblioteken i Staffanstorps kommun har ett kostnadstak per kvartal för utlån av e-böcker. När maxgränsen är nådd går det inte att låna fler e-böcker förrän nästa kvartal startar. 

Vid årsskiftet genomförde biblioteket en förändring just för att maxtaket inte ska nås alltför tidigt under en period. Vi kommer fortsatt att följa upp detta för att se hur vi på bästa sätt kan lösa tillgängligheten av e-böcker.

Kreativt återbruk på Hjärups bibliotek

Lördag den 19 oktober är det tema Kreativt återbruk kl. 10-12 på Hjärups bibliotek. Monica Palmqvist, formgivare från Hemslöjden Malmöhus är på plats och hjälper till att göra nytt av återbrukade böcker.

På biblioteket ordnas dessutom Leksaks- och barnklädesbyte. Lämna in max 10 hela och rena leksaker/barnkläder/barnskor. För varje sak får du en biljett som du kan använda att välja ut en leksak/plagg på lördag. Leksaker och plagg som inte väljs av någon lämnas till välgörenhet. Inlämning på Hjärups bibliotek 14-18 oktober på bemannade öppettider. 

Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun och Hjärups Byalag

 

Sagostundsprojekt

Sagostundsmagi - utveckling av sagoberättande för barn i åldern 2-6 år

Tillsammans med ett antal förskoleavdelningar har Staffanstorps bibliotek under våren provat olika platser för sagostunder. Vi har också haft hjälp av de kartor över barnavdelningen som våra besökare har fyllt i. Nu står sagorummet klart och under hösten inviger vi det med spännande sagostunder. Men vad ska sagorummet heta? Hjälp oss att komma på ett passande namn! Du kan lämna ditt förslag till oss på biblioteket eller mejla det till biblioteket[at]staffanstorp.se

Läs om höstens sagostunder i vårt höstprogram!

Projektet Sagostundsmagi genomfördes i samarbete med Studio Vadd - en design- och arkitekturstudio specialiserad på att arbeta med barns delaktighet i skapandet av det offentliga rummet. Projektet finansierades genom det statliga bidraget Stärkta bibliotek. Läs mer om projektet här (pdf) och i våra sociala medier under hashtaggen #sagostundsmagi

Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 blev den nya dataskyddsförordningen (GDPR) svensk lag. Lagen reglerar hur företag och organisationer får behandla personuppgifter. Den nya dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL). För mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, se Biblioteken i Staffantorps kommuns personuppgiftspolicy.

Logga in

E-böcker har 28 dagars lånetid och det finns en begränsning på 1 lån per vecka och låntagare.


Stärkta bibliotek

Under åren 2018-2020 fördelar Statens Kulturråd bidraget stärkta bibliotek på regeringens uppdrag, med syftet att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Biblioteken i Staffanstorps kommun har tidigare fått medel för att skapa ett sagorum i barnavdelningen på Staffanstorps bibliotek, samt för att för att genomföra en satsning på ungdomsverksamheten, med fokus på delaktighet.

Sommaren 2019 fick vi medel för att öka tillgängligheten och jobba med tilltalet i bibliotekens lokaler. Det är ett omfattande arbete som kommer att löpa över tre år. Vi kommer att luta oss mot expertis på området, men också mot resultaten från den brukarundersökning som genomfördes på Staffanstorps bibliotek under höst/vinter 2018. Följ oss gärna på resan mot större tillgänglighet. Biblioteken tillhör er – er åsikt är viktig!