Omlån
Ny låntagare
Sökhjälp

Sök

Språk

sv-se en-gb

Meröppet bibliotek i Hjärup

Visste du att Hjärups bibliotek är ett meröppet bibliotek? Är du över 18 år kan du registera dig som meröppetlåntagare och får då tillgång till biblioteksrummet klockan 06-22 alla årets dagar! Läs mer om meröppet

E-böcker

Biblioteken i Staffanstorps kommun har ett kostnadstak per kvartal för utlån av e-böcker. När maxgränsen är nådd går det inte att låna fler e-böcker förrän nästa kvartal startar. Vid årsskiftet genomförde biblioteket en förändring just för att maxtaket inte ska nås alltför tidigt under en period. Vi kommer fortsatt att följa upp detta för att se hur vi på bästa sätt kan lösa tillgängligheten av e-böcker.

Sagostundsprojekt

Sagostundsmagi - utveckling av sagoberättande för barn i åldern 2-6 år

Under våren 2019 pågår ett utvecklingsarbete med fokus på sagoberättande på Staffanstorps bibliotek. Vad behövs för att skapa magi och hur förs den muntliga berättartraditionen vidare till barnen? Projektet drivs i samarbete med Studio Vadd - en design- och arkitekturstudio specialiserade på att arbeta med barns delaktighet i skapandet av det offentliga rummet. Projektet finansieras genom det statliga bidraget Stärkta bibliotek

Läs mer om projektet och hur du och familjen kan vara delaktiga (pdf) och följ gärna projektet i våra sociala medier under hashtaggen #sagostundsmagi

Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 blev den nya dataskyddsförordningen (GDPR) svensk lag. Lagen reglerar hur företag och organisationer får behandla personuppgifter. Den nya dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL). För mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, se Biblioteken i Staffantorps kommuns personuppgiftspolicy.

Logga in

E-böcker har 28 dagars lånetid och det finns en begränsning på 1 lån per vecka och låntagare.


Tips!

Hållbara biblioteket

Hållbara biblioteket

Under våren satsar biblioteken i Staffanstorp och Hjärup extra på att informera och inspirera om miljöfrågor och hållbar utveckling. Vi ordnar särskilda föreläsningar, workshops, teatrar och sagostunder på tema miljö som är gratis och märkta med symbolen för Hållbara biblioteket. Se arrangemangen i vårt programblad

I samarbete med Naturskyddsföreningen, Studieförbundet Vuxenskolan, Hjärups Byalag och med stöd från Region Skåne.