Hoppa till innehåll

Omlån
Ny låntagare
Sökhjälp

Språk Språk
svenska svenska English English
Inställt föredrag 18/3 Inställt föredrag 18/3

Författarkvällen med Kent Werne den 18/3 på Staffanstorps bibliotek är tyvärr inställd, men föredraget flyttas till måndag 6/5 klockan 19.00. Har du redan hämtat ut en biljett gäller den till det nya datumet.

E-böcker E-böcker

Biblioteken i Staffanstorps kommun har ett kostnadstak per kvartal för utlån av e-böcker. När maxgränsen är nådd går det inte att låna fler e-böcker förrän nästa kvartal startar. Vi har nu fått besked om att maxgränsen är uppnådd för det första kvartalet. Från den 1 april 2019 ska det gå att låna e-böcker igen.

Vid årsskiftet genomförde biblioteket en förändring just för att maxtaket inte ska nås alltför tidigt under en period. Vi kommer fortsatt att följa upp detta för att se hur vi på bästa sätt kan lösa tillgängligheten av e-böcker.

Sagostundsprojekt Sagostundsprojekt

Sagostundsmagi - utveckling av sagoberättande för barn i åldern 2-6 år

Under våren 2019 pågår ett utvecklingsarbete med fokus på sagoberättande på Staffanstorps bibliotek. Vad behövs för att skapa magi och hur förs den muntliga berättartraditionen vidare till barnen? Projektet drivs i samarbete med Studio Vadd - en design- och arkitekturstudio specialiserade på att arbeta med barns delaktighet i skapandet av det offentliga rummet. Projektet finansieras genom det statliga bidraget Stärkta bibliotek

Läs mer om projektet och hur du och familjen kan vara delaktiga (pdf) och följ gärna projektet i våra sociala medier under hashtaggen #sagostundsmagi

Hantering av personuppgifter Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 blev den nya dataskyddsförordningen (GDPR) svensk lag. Lagen reglerar hur företag och organisationer får behandla personuppgifter. Den nya dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL). För mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, se Biblioteken i Staffantorps kommuns personuppgiftspolicy.

E-böcker har 28 dagars lånetid och det finns en begränsning på 1 lån per vecka och låntagare.


Tips! Tips!

Hållbara biblioteket

Hållbara biblioteket

Under våren satsar biblioteken i Staffanstorp och Hjärup extra på att informera och inspirera om miljöfrågor och hållbar utveckling. Vi ordnar särskilda föreläsningar, workshops, teatrar och sagostunder på tema miljö som är gratis och märkta med symbolen för Hållbara biblioteket. Se arrangemangen i vårt programblad

I samarbete med Naturskyddsföreningen, Studieförbundet Vuxenskolan, Hjärups Byalag och med stöd från Region Skåne.